Πυρρίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυρρίαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., PGurob 18.4 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 160 μ.Χ., IG X.2.1.573 bis  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 203 μ.Χ., SEG XXX 601 (4) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2280 (5) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2267 (6) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 180 μ.Χ., IGB V 5884 (7) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.99

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
132