Πύριχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;246-241 π.Χ., SEG XXVII 973 δις, 20 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 254 μ.Χ., ILeukopetra 110.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7