Πύραμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pyramus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία), Piramus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Puramus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 51 αρ. 2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22