Πυραμίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pyramis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 376 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4