Πυραλλίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pyralis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Pyrallis (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Ιωνία, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950), 8-9 αρ. 1.5 (= Pilhofer 440)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10