Πρωτοφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρωτοφάνευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 628 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16