Πρωτίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Προ̄τίων (;5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Προτίων (αυτοκρ. περ., Αρκαδία), Protio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 48 αρ. 10A.6 (= SEG XLI 564) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIX 632 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49