Πρωτέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Προ̄τέας (5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, Αθήνα), Πρωτῆα (δοτ., αυτοκρ. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Έφεσος 4ος-3ος αι. π.Χ., IEph 2009.1 (2) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Ιππόλοχος στον Αθήναιο 4.129a· Αιλιανός, VH XII 26· Πλούταρχος, Αλέξ. 39.6 (RE (3)· Berve 665) (3) Μακεδονία 334-332 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.2.4-5· 2.20.2 (RE (2)· Berve 664) (4) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1912, 188 αρ. 144 (5) π. 260-250 π.Χ., Eretria XI,  273 αρ. 15.1, 8· σσ. 279-284 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αυτοκρ. περ., ΑΔ 25 (1970) Χρον. σ. 349 (7) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 616 (= Pilhofer 549) (8) 118 μ.Χ., SEG XXIV 615.6 (= Pilhofer 548) (9) 119 μ.Χ., SEG XXIV 615.2 (= Pilhofer 548) (10) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) π. 169 π.Χ., SEG XLIII 451.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
112