Προκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Προκλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Προκλέε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Προκλἔει (δοτ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Προκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / ελλην. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 188 σημ. 1 (2) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 77 αρ. 218 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
130