Πρευρᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ., EAM 179ε-ζ (πρβ. ΑΔ 17 (1961-2) Χρον. πίν. 269-270) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: