Πραξικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πραξικλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πραξικλἦες (αυτοκρ. περ., Πάρος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;μέσα του 3ου αι. π.Χ.,  FD III.4.351.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20