Πουλυδάμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) π. 315-280 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.26.3· Κούρτιος 4.15.6-7· 7.2.11-29· Ιουστίνος 12.12.8· FD III.1.186.2 & σ. 105 σημ. 1 (= Syll3 269 K) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12