Πούδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πούδε̄ς (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π.74 μ.Χ., IG X.2.2.326.42 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8