Πόσις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πόσιος (γεν., 5ος αι. π.Χ., Σκυθία), Πόσεος (γεν., 5ος/4ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Πόσςις (ελλην. περ., Εύβοια), Πόσεις (4ος/3ος αι. π.Χ., Ιωνία), Πόσειος (2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη), Πόσιδος (γεν., 2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Πόσεος (γεν.), Ποσίου (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.26, 33

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44