Ποσείδιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ποσίδιππος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια /ελλην. περ., Αθήνα, Λυδία /2ος αι. π.Χ., Μυσία, Ιωνία, Θεσσαλία, Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Εύβοια, Κάτω Ιταλία, Ιωνία, Αθήνα /1ος αι.μ.Χ., Δερρίοπος / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Στύβερρα /3ος αι. μ.Χ., Λέσβος, Στύβερρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  4.23 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 97.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., SEG XLII 619b (4) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 43 αρ. ΠΑΡ60-1 (= SEG L 613) (5) 3ος αι. π.Χ., IG IX.1.12.17.24, 69-71· Παλατινή Ανθολογία 5.134, 183, 186, (194), (202), (209), 211, 213· 7.170, 267· 9.(359)· 12.45, (77), 98, 120, 131, 168· 16.(68), 119,275 (RE (3)) (6) Μακεδονία (Δερρίοπος) 95 μ.Χ., IG X.2.2.300.1 (7) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.26 (8-9) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.25, 34 (10) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.64-65· 326.67 (11-13) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.34, 50, 53 (14) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329 (15-16) 224 μ.Χ., IG X.2.2.331 (πρβ. 332) (17) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.335 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.469 (19) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ., Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ.,  Δήμιτσας 1896, αρ. 812.13 (= Καφταντζής 16) (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Στέφανος Βυζάντιος s.v. Κασσάνδρεια· Αθήναιος 1.32b· 3.87f, 94c, 118b· 4.154f·  7.301b· 9.376e· 13.59le· 14.658f, 659c, 66If· Σουίδας s.v.·  IG II2 1320.14-15, 1331Β.3, 2323 II V.71· ID 2486· Kassel & Austin 7ος τόμ., 561-581 (RE (1)) (21) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
193