Ποπιλλία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 615 (= XXXIX 591) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., TAPA 69 (1938), 57 αρ. 10a 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3