Ποντικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ponticus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Πόντος / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Πόντος, Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.71  (2) Μακεδονία (Παιονία) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XVIII 367

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71