Πομπώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πονπώνιος (αυτοκρ. περ., Λυδία), Πομπόνιος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Πωνπώνιος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.48

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15