Πολύζηλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολύζελος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Δικαία) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007, στ. 63 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;μέσα του 3ου αι. π.Χ.,  FD III.4.351.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36