Πολυξένη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυχσένε̄ (5ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 414 π.Χ., IG I3.422.79  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος αι. π.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 54-55 αρ. 1.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13