Πολύβουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ. Hatzopoulos 1991,  20 αρ. 2.8 (= SEG XLI 556) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17