Πολύβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Polubius (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Polybius (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Πουλύβιος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  346.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51