Πόλυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πόλυος (γεν.,  4ος αι. π.Χ., Χαλκιδική / 3ος αι. π.Χ., Σμύρνη), Πόλυδος (γεν.,  4ος αι. π.Χ., Χαλκιδική, Πολίχνη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;355 π.Χ., TAPA 69 (1938),  51 αρ. 5.4 (2-3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.11, 18 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10