Πωλλίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πωλίων (αυτοκρ. περ., Βιθυνία, Μυσία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Τρωάδα / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Πολλίων (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη, Ιωνία, Αθήνα, Μυσία / 2ος/3ος αι. μ.Χ./, Μυσία), Πολίων (3ος-4ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Πολίον (4ος αι. αι. μ.Χ., Βιθυνία), Pollio (2ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.49 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.222 (3) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.15 (4) ;1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.55

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
164