Πῶλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πόλα (;1ος αι. π.Χ., Χίος / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Πο͂λα (αυτοκρ. περ., Νάξος / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 511

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
93