Πολέμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολέμο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πολήμων (2ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Εύβοια 3ος αι. π.Χ., IG XII.9.294 (= GVI 1191) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 259 π.Χ., PCZ 59003.7, 18 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 228-221 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 2 recto III, 52 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 223 π.Χ., PHamb 24, 22 και πίσω όψη (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 222 π.Χ., PEnt 55.2, 5 και πίσω όψη (6) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 104.16 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 72 π.Χ., ZÄS 93 (1966), 94-95 (8) Μακεδονία 332 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 3.5.5· Κούρτιος 4.8.4 (Berve 646) (9) Μακεδονία π. 319-317 π.Χ., Διόδωρος 19.16.1 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 150 (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 332 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 3.5.3 (Berve 645) (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;4ος/3ος αι. π.Χ., Καφταντζής 644 (13) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.2 (= SEG XLI 562) (14) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 127 (15) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 613 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.7 (17) Μακεδονία (Παιονία) < Αίγυπτος π. 240 π.Χ., PP 2255 with Add. (18) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 193-211 μ.Χ., IG X.2.2.218.7 (19) Μακεδονία (Τυμφαία) π. 350-317 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.27.1-2· Μετά Αλέξ., FrGH 156 F 9, 25· Διόδωρος 18.45.3· 19.16.1· Κούρτιος 7.1.10· 2.1-10· Πλούταρχος, Ευμ. 8.4 (Berve 644) (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 56 αρ. A10 (= SEG II 411) (21) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα 4ος αι. π.Χ., IG II2.10027 (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.9 (23) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Εύβοια 3ος αι. π.Χ., IG XII.9.828

 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
209