Πλούταρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πλόταρχος (5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος αι. π.Χ., EAM 75 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80