Πλειστιάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ.,  Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: