Πίγρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πίγρηϝος (γεν.: 6ος/5ος αι. π.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία) 6ος αι. π.Χ., Ηρόδοτος 5.12 (RE (2)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 210 αρ. 19.

Σχόλια: 

Μη ελληνικό (μικρασιατικό) ανθρωπωνύμιο. Πρωιμότερη μαρτυρία από την Καρία τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: