Πελοπίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ.,  RPh 1911, 133-134 αρ. 36.42

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8