Πείθων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πείθο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Κορινθία / 5ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  328 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.16.6-7 (RE (5)· Berve 622) (2) Μακεδονία 326 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.6.1· 6.7.2-3 (RE (1)· Berve 623) (3) Μακεδονία 326-312 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.15.4· 6.17.1-2 & 3· 6.20.1· Διόδωρος 18.39.6· 19.56.4·  19.69.1·  19.80.1· 19.82.1· 19.85.2· Ιουστίνος 13.4.21· Δέξιππος FGH 100 F 8.5 (RE (2)· Berve 619) (4) Μακεδονία π. 327-325 π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 15.10 (RE (3)· Berve 620) (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 326-316 π.Χ., πολλά γραμματειακά τεκμήρια: Αρριανός, Διόδωρος, Δέξιππος (RE (4)· Berve 621)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27