Πεδιεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1991, 45 αρ. 9.6 (= SEG XLI 563· πρβ. XLIV 504)  (2) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.8 (= SEG XLVI 715) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37