Παῦλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Paullus (1ος αι. π.Χ., Λυδία), Paulus (αυτοκρ. περ., Ίωνία), Παῦλλος (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 237 (= Pilhofer 100) (2) Feissel 1983, 238 (= Pilhofer 103) (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.52 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος αι. μ.Χ., DCB (18)  (5) 492 μ.Χ., ΠΑΕ 1913, σ. 143 (6) ;5ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 12 (1929), 151 (7) ;469 μ.Χ., IG X.2.1.779 (= Feissel 1983, 130) (8) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 700

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
213