Πάτραος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 287 b-d (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.866 (3) Μακεδονία (Παιονία) 4ος αι. π.Χ., IG II2.654.37 (= Syll3 371· AMNG III (2), 201-203 αρ. 1-12) (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir-Kapija) ελλην. περ., SEG XLV 807D

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: