Πάτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πάτεως (γεν., Εορδαία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Άγ. Χριστόφορος) 2ος αι. π.Χ.,  SEG XXXIX 594

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2