Παπίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Papia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Papias (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Παπείας (αυτοκρ. περ., Βιθυνία (γεν.) / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Παπίαδι (δοτ., αυτοκρ. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.7 (2) 250 μ.Χ., ILeukopetra 101.3 (3) Μακεδονία Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.452.3 & BCH 98 (1974), 536-538 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
332