Παπῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παπεῖνος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.769 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10