Πάπας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πάπα (γεν., 4ος αι. π.Χ., Αμφίπολη, 1ος αι. μ.Χ., Θράκη, Κιμμερικός Βόσπορος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Κιμμερικός Βόσπορος, Βέροια, Έδεσσα / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πάπου (γεν., 1ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Papas (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 189 μ.Χ., ILeukopetra 24.11 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.11  (3) Μακεδονία  (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;4ος αι. π.Χ., de Ridder 1913-1915, 1347 (4) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 355 αρ. 1 (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) ελλην. περ., SEG XLV 807E 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
69