Παντακλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παντακλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Παντακλέοσ (γεν., 4ος αι. π.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;4ος αι. π.Χ., SEG XXVII 254 & ΠΑΕ 1977, 44 και πίν. 33β

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84