Παλλάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pallas (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.304.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11