Ὀνήσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀνε̄́σανδρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29