Ὁλώϊχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.21 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 609 (= XLIII 372) (3) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 248.3 (4) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορύλλος) π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5