Νύμφων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νύνφων (2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Nympho (1ος αι. π.Χ., Σικελία), Nymphon (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.8· SEG XLI 566

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48