Νυμφόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νυνφόδωρος (4ος αι. π.Χ., Μυγδονία / 3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Νυμφόδωρως (2ος αι. π.Χ., Δήλος), Nymphodorus (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματείς  1.21.106.6 (RE (5)) (2) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τομ., 83 αρ. 61.8 (= SEG XLVI 715) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Δικαία) 360 π.Χ., IG IV.1.2.94b.11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
99