Νίκυλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νείκυλλα (Δερρίοπος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 150 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.316 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 111 αρ. 2.1, 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6