Νικοβούλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικοβόλε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νικοβόλη (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 917 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14

Γεωγραφική διασπορά: