Νικοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικοῦ (δοτ., Μυγδονία), Νεικοῦς (γεν., Χαλκιδική)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Αίνεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 707 (πρβ. ΒE 1990, αρ. 476) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. μ.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 58 αρ. A13 (= SEG I 281) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: