Νικοστράτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικοστράτε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νικοσστράτη (τέλη 5ου αι. π.Χ., Αθήνα), Νεικοστράτη (1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Επίδαυρος /2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα)  3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 181 αρ. 6 (= Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 197 αρ. 65) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., CCCA VI 228 (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2271 (4) 6ος αι. μ.Χ.,  Beševliev 1964, 241, 6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59