Νικοπτολέμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικοπτελέμα

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 575 (πρβ. ΑΔ 18 (1963) Χρον. σ. 209 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: