Νικοπολιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικοπολιανός (3ος αι. μ.Χ., Βισαλτία, Βέροια, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) 3ος αι. μ.Χ., RA 1945, 40 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.16 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 610 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5